Återtagspriser

Återtagspriser

                        Gällande Återtagspriser


Återtagsslakt som ska styckas på Närkekött / Robertsons:


  • NÖT: 9,50 kr/kg + moms
  • KALV: 10,50 kr/kg + moms
Örebro den 16 Mars 2022

Kenny Thor   070-86 255 86

Double-click here to add your own text.