Aktuellt

Aktuellt

                    

                    SEMESTERSTÄNGT 2020

                    VECKA 29  

--------------------------------------------------------------------------------------

Förändring gällande återtag av hudar


Från och med v. 32 2018 finns inte möjligheten att salta hudar kvar.


Detta innebär att om någon önskar återtag på hud så måste denna hämtas på slakteriet samma dag som djuret slaktas.


Kostnad 800 kr/st.---------------------------------------------------------------------------------------

GDPR


En ny EU-förordning (GDPR) om datalagring trädde i kraft 25/5. Vi vill därför informera om att Närkes Slakteri behandlar och lagrar de personuppgifter som du lämnar vid slakt för ändamålen slaktanmälan, avräkning, statistik, information och för uppföljning. Vi lämnar uppgifter vidare till myndigheter och vissa branschorganisationer för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning. Kontakta oss om du vill ha mer information om hur vi hanterar personuppgifter.


info@narkesslakteri.se

019-239075