Hästar

Hästar            GÄLLANDE VÄGBESKRIVNING:   ATTERSTA 426  70594 ÖREBRO

Det är viktigt att ni läser igenom detta och att ni vid tveksamheter kontaktar slakteriet. Annars kan hästen bli avvisad från slakt eller kasserad av Livsmedelsverket.


När du ska skicka hästar till slakt vid slakteri måste du bland annat se till att:

De är friska

De är rena

De inte kommer från en besättning som är spärrad på grund av någon smitta.

En häst som varit behandlad med läkemedel tas inte emot av slakteriet innan karenstiden gått ut. Vid frågor ring din behandlande veterinär.

Hästen måste också ha ett giltigt pass, detta skall alltid medföras till slakteriet.  I fliken Hästpass har vi sammanställt grundkraven för pass beroende på när det gjorts.


                         

OBS

Anmälning av hästslakt är alltid på telefon 019-239075