Transportörer

Transportörer

Vi är mycket stolta över våra transportörer. De är måna om djuren och lägger stor omsorg på att de skall få det så bra som möjligt.


Våra egna transportörer:

Tomas Sagerståhl - 070-201 14 39

Mikael Gustavsson - 070-392 70 30

Christer Johansson - 070-220 82 39


Vi anlitar även Jonssons Åkeri:

Magnus Jonsson - 070-697 04 19

Stefan Jonsson - 070-59 71 053


För att få en riktigt bra kompetens på våra egna transportörer har vi även en egen godkänd utbildning (från Jordbruksverket). Vi tror att vi på detta vis skapar en helhetsbild om djurtransporter innom företaget.

Det är i första hand bara våra egna transportörer vi utbildar.


Vi utför även livdjurstransporter. Tag kontakt med oss om du har behov av detta.